top of page
valjakollatuohon.jpg

HANKKEET

Valjakolla työhön -hanke

Valjakolla työhön- hankkeen tarkoituksena on parantaa osallistujien elämänhallintataitoja sekä edistää heidän kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan.  Lisäksi tarkoituksena on valmennuksen ja ohjauksen avulla auttaa osallistujia pääsemään töihin, koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun tai auttaa pääsemään tarvitsemansa palvelun piiriin.

Hankkeeseen voi hakeutua oma-aloitteisesti  tai viranomaisen ohjaamana esimerkiksi koulun, TE-toimiston, Hämeenlinnan kuntakokeilun, etsivän nuorisotyön tai sosiaalityön kautta.

Meihin voit olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostilla:

Juho Oikari p. 050 362 2066 tai juho.oikari@mokia.fi

Irina Heinonen p. 050 5543786 irina.heinonen@mokia.fi 

Kari Lähteenkorva p. 050 475 6500 tai kari.lahteenkorva@mokia.fi

Proaktiivinen työllistäminen ESR-hanke

Työkokeilu, oppisopimuskoulutus tai palkkatukityö ovat nuorelle turvallisia ja helppoja ympäristöjä, joissa toimiminen onnistuu ja nuori voi hyvin. Kun toimenpide päättyy, alkaa putoaminen. Ensimmäinen työpaikka on uusi maailma, jossa pitäisi osata toimia heti ja uutta omaksuttavaa tulee paljon kerralla. Usein tässä vaiheessa nuori jää helposti sairauslomille tai jopa lintsaa. Työllistymisprosessi on myös vaikeutunut entisestään koronan takia.

 

Proaktiivisella työllistämisellä yrityksiin -hanke luo uudenlaista toimintamallia työelämään siirtymiseen tuetusti työkokeilun, oppisopimuskoulutuksen tai palkkatukityön jälkeen. Työnantajalle kehitämme toimitamalleja ja tukiverkostoja vaikeasti työllistetyn henkilön työelämään saattamiseen. 

 

  • Kehitämme intervallijaksoja palkkatukityön ja työkokeilun lomaan eri yhteistyöyrityksiin. 

  • Intervallijaksojen avulla pyritään saamaan polutettua mahdollisemman monta nuorta työelämään.

  • Koulutuksessa tavoitteena syventää yksilöohjausta koulun, opiskelijan ja työelämän välillä.

  • Kehitämme digitaalisia oppimisympäristöjä näyttöjen vastaanottamiseksi etänä.

 

Tarvitsemme yhteistyökumppaneita yrityksistä, joihin voimme poluttaa nuoren tuetusti palkkatukijakson tai työkokeilun jälkeen. Tämä tarkoittaa sitä, että hanketyöntekijä ja nuori käyvät yhdessä tutustumassa työpaikkaan ja aloittavat työn yhdessä. Tavoitteena on, että nuori kokee olonsa turvalliseksi ja hänen on helppo kiinnittyä uuteen työpaikkaan. Samalla nuorelle opetetaan työelämän pelisääntöjä ja yrittäjämäistä asennetta työhön.

 

Ota yhteyttä hanketyöntekijäämme, jos voit tarjota nuorelle työtä: 

Susanna Mattila, p. 0505519922 tai susanna.mattila@mokia.fi

EU_ESR_FI_vertical_20mm_rgb.png
VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb.png
bottom of page